מטפלים – פסיכולוגים

ייעוץ פסיכולוגי שמביא תוצאות

ייעוץ פסיכולוגי שמביא תוצאותהמונח ייעוץ נכנס לאחרונה לשימוש בכמה וכמה תחומים. הבנקים מחזיקים יועצי השקעות ויועצים כלכליים, בבית הספר פועלת יועצת חינוכית, ובטלוויזיה מרעיפים עלינו עצות של "מקצוענים", שמתיימרים לייעץ לנו איך לנהל את חיינו.
הייעוץ שאני מציע אינו שייך לאף אחת מהקטגוריות האלה. זהו ייעוץ פסיכולוגי-טיפולי. כאשר מטופל מגיע לייעוץ, כבר בשלב הזה נעשית האבחנה ומתחיל הטיפול הראשוני.
מטופל שמגיע לייעוץ פסיכולוגי עושה זאת בדרך כלל לאחר שלא מצא דרך לצאת בכוחות עצמו מסבך של בעיות וקשיים שהוא חווה בחייו ואיננו מצליח להתמודד אתם. פעמים רבות לא מדובר באנשים הסובלים מהפרעות נפשיות, אלא בבני אדם נורמטיביים שזקוקים לסיוע על מנת לשפר את אורח חייהם, את איכות יחסיהם עם הסובבים אותם ואת המערכת הזוגית שבה הם נמצאים או שואפים להימצא.

שלבי הייעוץ הפסיכולוגי

הייעוץ הפסיכולוגי הנו תהליך, שנפתח בדרך כלל בפגישה ייעוצית. מטרת הפגישה הראשונה לשמוע מפי המטופל את הסיבה שבגינה הגיע לייעוץ, את הבעיה או ההפרעה ממנה הוא סובל; במהלך הפגישה יקבל המטופל מפי המטפל מידע לגבי סוגים שונים של טיפולים שניתן להתאים לו ויוגדרו המטרות הטיפוליות. לפעמים יש צורך לשתף בייעוץ בן זוג או קרוב משפחה, או חבר שמכיר את האדם מקרוב ויכול לתאר מה עובר עליו. ייעוץ ניתן גם לבני משפחה אשר פנו למכון, לעתים בלי ידיעתו של האדם הקרוב להם, משום שלדעתם אדם זה זקוק לטיפול אך איננו מעוניין לפנות לעזרה. מטפל זוגי מומלץ יודע למצוא פתרונות לכל הבעיות הפסיכולוגיות של המטופלים.
בשלב הבא של הייעוץ נקבע אם ניתן להסתפק בטיפול ממוקד, קצר מועד, שיתרכז בבעיה מסוימת וינסה לפתור אותה, או שיש צורך בטיפול פסיכולוגי רחב טווח, שבו יושם דגש על עברו הפסיכולוגי של המטופל ועל התהליכים הנפשיים – המודעים והלא מודעים – שעוברים עליו.
הייעוץ הפסיכולוג מהווה אפוא שלב מקדים לטיפול, שמאפשר למטופל נקודת ראות חדשה על הבעיות והקשיים המטרידים אותו ודרך חדשה לטפל בהם. עם זאת יש לציין שלא תמיד הייעוץ הפסיכולוגי מספק מענה הולם, וכי איננו מהווה תחליף כאשר יש צורך בטיפול פסיכולוגי ארוך טווח.