מטפלים – פסיכולוגים

מהו התהליך של טיפול בדיכאון?

מהו התהליך של טיפול בדיכאון?דיכאון ומצב רוח ירוד מתמשך נובעים על פי רוב מקונפליקטים ומתהליכים בלתי פתורים בנפשו של המטופל. הפרעת הדיכאון הקשה מצריכה התערבות חיצונית: טיפול פסיכולוגי וסיוע פסיכיאטרי.
במוקד הטיפול בדיכאון עומד הקשר שבין המטפל למטופל, שבאמצעותו מנסים לחשוף את הקונפליקטים ולהעמיד אותם במרכז. המודעות לקונפליקטים משחררת אנרגיה נפשית ומאפשרת להתמודד באופן בוגר ובשל יותר עם המתרחש. חשוב מאוד שהמטפל יבסס ברית טיפולית עם המטופל, יגלה אמפטיה כלפיו, יקשיב לדבריו ויזדהה עם תחושתו כי יש לו סיבות לדיכאונו.

בהמשך הטיפול ינסה הפסיכולוג להעריך את טבעו של גורם הדחק שגרם להתפרצות הדיכאון, ואת האסוציאציות והמשמעויות שלו לגבי המטופל. המטפל יחשוף את כוחות האגו, את הקונפליקטים ואת מנגנוני ההגנה המשמשים את המטופל שעומד לפניו, כמו גם את תגובתו של המטופל למטפל ואת התחושות שהמטפל מרגיש לגבי המטופל. כל אלה יספקו רמזים לאופי ולדפוסים של מערכות היחסים בחייו של המטופל. אם מחפשים טיפול פסיכולוגי בכרמיאל מומלץ לעשות חיפוש בגוגל.
לאחר שנאסף המידע ונכרתה הברית הטיפולית, המטפל יוכל להיות יותר אקטיבי, ולשקף למטופל את אופן התנהלותו בחייו. הוא לא ימתח ביקורות ולא יכתיב שינויים, אלא ישמור ויכבד את ערכו העצמי של המטופל. על הפסיכולוג המטפל ליצור תנאים אופטימליים לחוויה מתקנת, שתאפשר למטופל עצמו פתח לשינוי.

כאשר אדם שרוי במצב של דיכאון, קשה לו מאוד לפנות לקבלת עזרה. רגשותיו נעים בין אדישות מוחלטת לבין מטען רגשי גבוה. על כן נודעת חשיבות רבה לאמפתיה המתרחשת כבר בפגישה הראשונה ולביסוס יחסי האמון כדי שהמטופל יוכל להיפתח ולשתף את המטפל בתחושותיו. מדובר בתהליך מורכב ופעמים רבות ממושך, עם זאת עצם ההחלטה לפנות לטיפול היא צעד חשוב בדרך לפתרון.

טיפול תרופתי בדיכאון
טיפול תרופתי בדיכאון הינו אמצעי עזרה חשוב ביותר, ויש לשקול שימוש בתרופות כמעט בכל מקרה של טיפול בדיכאון. הטיפול התרופתי יכול להשלים את הטיפול הפסיכולוגי, ולעיתים במצבי דיכאון קשה יש מקום להתחיל טיפול תרופתי, ובהמשך לשלב פסיכותרפיה.