מטפלים – פסיכולוגים

הטיפול הדינאמי – טכניקות ושיטות

הטיפול הדינאמי - טכניקות ושיטותהטיפול פסיכולוגי הדינמי הינו כאמור בדרך כלל טיפול ארוך טווח הנמשך על פני כמה חודשים ואפילו שנים (לאחרונה החלו להשתמש בטיפולים דינמיים קצרי טווח או בעלי יעד ומספר פגישות מוגדרים). במסגרת הטיפול יושבים המטפל והמטופל אחד מול השני כאשר הם רואים אחד את השני, ומשוחחים בגובה העיניים על העניינים השונים (בניגוד לפסיכואנליזה הקלאסית, בה המטופל והמטפל לא נמצאים בקשר עין), כאשר באמצעות השיחות מאתר המטפל את מנגנוני ההגנה של המטופל, ובעקבותיהם מה הוא מסתיר, מדוע הוא מסתיר זאת, ומה המחיר שהוא משלם על כך.

דרכים נוספות הן פתירת סתירות פנימיות הנובעות מתוך דברי המטופל, שיקוף דפוסי התנהגות דומים בתחומים שונים של חייו, יצירת או חשיפת קשרים אנליטיים וקוגניטיביים אצל המטופל בין אירועים שונים בחייו, פרשנות או הצעה לפרשנות של התנהגויות ועוד. חשיבות רבה במיוחד נתונה למערכת היחסים בין המטופל למטפל, והתהליך הרגשי שמתפתח במהלך הפגישות הוא בעל חשיבות בהבנת עולמו הרגשי ומערכות היחסים של המטופל. אם מחפשים פסיכולוג בקריות מומלץ ליצור קשר עימי.

שיטות הטיפול והנחיית המטופל אל עבר התובנות השונות הינן מגוונות, ונעות על פני אסכולות רבות, כאשר מתוכן אפשר למנות מצד אחד את הטיפול התמיכתי – אשר בו המטפל מכוון באופן אקטיבי את המטופל, מעניק עצות והדרכה קבועה וצמודה, ומהצד השני את הפסיכואנליזה הקלאסית – שבה המטפל משמש כסוג של מראה פסיבית, משקף, מקשיב, שואל שאלות, אך אינו לוקח חלק פעיל בהחלטות ובתובנות, ונותן למטופל להגיע לשם בעצמו.
סוג הטיפול הפסיכולוגי ומשכו תלוי בסוג הבעיות או הטענות שעימן מגיע המטופל, במבנה האישיות שלו, ובדרך שבה המטפל מעריך שתהיה הטובה והיעילה ביותר עבורו. חשוב לדעת כי אין המטרה בטיפול הדינאמי "להעלים" בעיות, אלא להגיע למצב שבו ניתן להתמודד איתן באפקטיביות, לעתים להכיל אותן, לעתים להתגבר עליהן, אך בעיקר להעלות אותן למודע, מתוך השלמה, והבנה עמוקה שאין הן שולטות יותר בחיינו אלא שאנו יכולים לשלות בהן, עבור צמיחתנו האישית והנפשית ושיפור איכות חיינו הכללית.